Pewność. Rzetelność. Profesjonalizm.

I to wszystko bez wychodzenia z domu.

e - porada | Porady prawne i prawnik on-line

Klienci, którzy nie dysponują zbyt dużą ilością czasu, bądź Osoby, dla których Nowy Sącz jest znacząco oddalony od Ich miejsca zamieszkania, mogą liczyć na innowacyjne udogodnienie. Coraz częściej porady prawne udzielane są przez liczące się kancelarie za pośrednictwem Internetu. My również zachęcamy do tego rodzaju kontaktu.

Zakres usług on-line:

Wśród usług, które są możliwe do uzyskania drogą elektroniczną przez klientów, znajdują się między innymi:
- uzyskanie porady i opinii prawnej,
- redakcja pisma procesowego lub wzoru umowy.
Na pewno prawnik przygotowujący powyższe dokumenty zadba o najwyższą jakość świadczonej usługi. Brak osobistego kontaktu z Klientem nie przełoży się więc na niższą efektywność i poprawność przygotowywanych pism.

W jaki sposób uzyskać porady prawne on-line?

Kontakt w tym przypadku odbywa się głównie drogą mailową. Aby oczekiwana pomoc okazała się skuteczna, a prawnik mógł przygotować wymagane pisma zgodnie z wymogami, konieczne jest stosowanie się do prostych zasad regulujących sposób komunikowania się Klientów z kancelarią. W celu skorzystania z usługi on-line prosimy o:

1. Przesłanie maila na adres biuro@kancelariajmg.pl, zawierającego pytania oraz opis problemu prawnego, bądź skorzystanie z dostępnego na stronie formularza kontaktowego.
2. Odebranie zwrotnego maila, potwierdzającego zarejestrowanie pytania przez Kancelarię; w mailu tym umieszczona zostanie propozycja ceny za zleconą usługę oraz przewidywany termin jej realizacji,

3.   Dokonanie wpłaty na konto kancelarii po zaakceptowaniu przesłanych warunków,

4.   Oczekiwanie na przesłane drogą mailową gotowe dokumenty.

 

Ważne zastrzeżenie

W przypadkach wymagających kontaktu osobistego, wyjątkowo skomplikowanych lub wymagających dostarczenia oryginalnych dokumentów, kancelaria zastrzega sobie możliwość zaproponowania Klientowi udzielenia pomocy tradycyjną drogą korespondencyjną lub podczas osobistego spotkania.

 

KANCELARIA ADWOKACKA JMG

Justyna Molek-Gargula

ul. Franciszkańska 8 / 8 , 33-300 Nowy Sącz

+48 668 454 324

biuro@kancelariajmg.pl